فیلم و کتاب: نمیدانم از چه زمانی اما شاید از خیلی وقت پیش بوده که به خواندن کتاب و تماشای فیلم علاقه مند شده ام. آنچه از دوران نوجوانی به یاد دارم، اشتیاق فراوانی به خواندن نوشته های تخیلی ژول ورن داشتم که اغلب درباره سفر به دنیاهای ناشناخته بود. تقریباً همه کتابهایش را خواندم. بعدها از ایزاک آسیموف خواندم. و شاید در دوران دانشگاه بود که پس از یک وقفه طولانی نخواندن (در دوران پر استرس دبیرستان و کنکور) دوباره و این بار به سوی رمان و داستان روی آوردم. اواخر دوران دانشگاه، علاقه زیادی به تماشای فیلم داشتم. شوقی که تا همین امروز باقی مانده و هفته ای نیست که در سینما یا روی رایانه خودم، فیملی تماشا نکنم. موضوعاتی که دوست دارم بیشتر فیلمهایی با موضوعاتی درباره زندگی و نزدیک به واقعیتی است که اطراف ما روی می دهد. در فهرستی که پیوسته به روز می شود، گزیده ای از فیلمها و کتابهایی که دیده و خوانده ام به همراه امتیازی که به آنها داده ام آمده است. شاید برای شما که ممکن است روحیاتی مشابه من داشته باشید مفید باشد.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dzLlh-PxWraF-q1q_m1b5UmcZncQFhIjNy_m-S_Sduc/pubhtml